Az R4S-ben hatályos
rövidített Megfelelőségi szabályzat

1) Betartjuk a törvényt
A jogszabályokon felül
az érvényes etikai normákat is tiszteletben tartjuk. Az általunk végzett valamennyi
tevékenység megfelel azon országok jogszabályainak,
amelyekben működünk.

2) Eleget teszünk adófizetési kötelezettségeinknek
Felelősnek érezzük magunkat az állam feladatainak megvalósításához való hozzájárulásért, ezért betartjuk az adózási jogszabályokat és a társadalombiztosításra vonatkozó jogszabályokat, továbbá a
jogszabályoknak megfelelően, kellő időben és pontosan fizetjük meg adónkat.

3) Fellépünk a korrupció, megvesztegetés és pénzmosás ellen
A korrupció, a megvesztegetés és a pénzmosás olyan tettek,
amelyek mérgezik a szabad piacot, és az egész társadalom számára hátrányos következményekkel járnak. Az R4S-ben végzett átlátható eljárásoknak köszönhetően elkerülünk minden olyan szituációt, amely akár a legkisebb mértékben azt a benyomást kelthetné, hogy részt veszünk a fent leírt cselekedetekben.

4) Tiszteljünk Munkavállalóinkat és Munkatársainkat
Valamennyi Munkavállalónk és Munkatársunk nagyon fontos számunkra, ezért nap mint nap ügyelünk arra, hogy a lehető legjobban érezzék magukat nálunk.
Ügyelünk arra, hogy foglalkoztatásuk és díjazásuk tisztességes, versenyképes és jogszerű legyen.
Tiszteljük és védjük valamennyi Munkavállalónk
és Munkatársunk méltóságát, ezért nem tűrjük a diszkrimináció semmilyen formáját. Hiszünk abban is, hogy a
tisztességes díjazáson és kényelmes munkakörülményeken túl
mindenki megérdemli, hogy kiteljesedhessen szakmailag,
és csak olyan munkát végezzen, ami megelégedéssel tölti el.

5) Betartjuk a társadalmi és üzleti felelősségvállalás (CSR) szabályait
Az üzlet nem azonosítható csak a pénzzel, mert minden vállalkozó érettsége abban is megmutatkozik, hogy gondoskodik a cég belső és külső környezetéről. Ezért számos kezdeményezést indítunk, és számos olyan
társadalmi akcióban veszünk részt, amellyel társadalmilag felelős üzlet építhető.

6) Kerüljük az összeférhetetlenséget
Minden olyan helyzetet, amely összeférhetetlenség kockázatát rejti, alaposan kivizsgálunk, a cégünkben bevezetett, egyenlő bánásmódra és pártatlanságra vonatkozó szabályoknak köszönhetően pedig megelőzzük az ilyen helyzetek előfordulását.

7) Védjük a ránk bízott információkat és adatokat
Mivel a világon a legértékesebb nyersanyag az információ, ezért az ügyfeleinktől kapott információk különleges védelem alatt állnak.
Titoktartási megállapodásoknak és az információáramlásra vonatkozóan bevezetett szabályoknak köszönhetően ügyfeleink biztonságban érezhetik magukat.

8) Óvjuk a környezetet
Ügyelünk arra, hogy tevékenységünk hatása a
környezetre minimális legyen, ezért korlátozó szabályokat vezettünk be elsősorban
anyag- és energiafelhasználásra vonatkozóan. Hiszünk benne, hogy mindennapos tevékenységünkkel mindannyian hozzájárulunk a környezet védelméhez.